Dit is hoe het allemaal begon, hoe enkele dapperen een jeugdhuis uit de grond stampten en de fundamenten legden voor éénvan de grootste jeugdhuizen van Oost-Vlaanderen.

1970. Op 2 maart houden een aantal jonge mensen een open discussievergadering rond het eventuele opstarten van een jeugdclub. Iedereen in Lochristi wordt uitgenodigd door middel van een open brief. De zaal zit goed vol met jongeren en volwassenen. Ook een aantal verantwoordelijken van jeugdclubs uit de omliggende gemeenten zijn van de partij. Er wordt uitleg gegeven hoe jeugdklubs elders werken en men gaat in op de specifieke behoeften van de jeugd van Lochristi. De vergadering besluit een jongerenwerkgroep samen te stellen en krijgt de steun toegezegd van het gemeentebestuur en de aanwezige volwassenen.

Op 9 maart brengt de jongerenwerkgroep verslag uit. Men stelt voor om volgende werkgroepen op te richten: voorlopige beheerraad (verantwoordelijkheden), informatie (tijdschrift), doe-groep (sport, hobby-clubs, enz.), studiegroep (statuten e.d) en kerngroep (coördinatie van de werking).

Op 22 april wordt de stichtingsvergadering van de vzw Jeugdklub lochristi gehouden en is Lodejo (LOchristi DEnkt JOng) een feit. Als basisprincipe wordt gesteld: “De jeugdklub moet neutraal of pluralistisch zijn. Onder deze opvatting verstaan we niet dat zonder meer ‘iedereen’ er terecht kan met gelijk welke opvatting, maar dat iedereen er de ruimte krijgt zich als mens te ontplooien, zich in te zetten voor zijn overtuiging en levensbeschouwing samen met en door de anderen en dit in een ontspannen en open sfeer. Dit ruimte-krijgen is dus niet zo vrijblijvend, maar vraagt een persoonlijke inzet, vraagt medeverantwoordelijkheid van ieder van ons.”

De eerste 12 beheerders zijn: Daniël Goethals (voorzitter), mevr. Van Peteghem (ondervoorzitter), Thérèse Wattenberghe (secretaresse), Walter De Wolf (adjunct-secretaris), Luc Matthys (penningmeester) en Ann De Clercq, Ann Velghe, mevr. Van Nieuwerburgh, André Block, Louis Moreau, Hilaire Schoonjans en Leonce Sneyders (beheerraadsleden). De overige stichters zijn: Filip Boone, Pol Bruggeman, Albert De Bruycker, Marcel De Grauwe, Ignace De Schrijver, mevr. Serraes, Marc Eggermont, Maria Floré, Remi Tourné, Achiel Van Damme, Marc Van den Berghe en Ulrik Vervliet.

In november komt voor de eerste maal de klubraad samen die de werking van de hobbyklubs zal coördineren. Volgende klubs zijn reeds aktief: ruilklub, disco-klub, kookklub, luisterklub, creaklub, sportklub, ontspanning, instuif en debat. Deze laatste hobbyklub organiseert die maand 4 debatten met als onderwerpen o.a.: “ik leef in een consumptiemaatschappij – laat ik mij gebruiken of misbruiken?” en “Bekijk jezelf in de spiegel: hippie, kabouter, provo, …

Uit de extra editie van LOdejo MAGEZIEN t.g.v. het 25-jarig bestaan van Lodejo.

Foto Lodejo 1970