Jongeren kunnen hun vrije tijd op verschillende manieren invullen. Café’s en uitgaansgelegenheden zijn er genoeg. Bij ons kan je echter meer dan een pintje drinken en een dansje wagen…

In een jeugdhuis kan je mee bepalen wat er gebeurt. Je hebt inspraak in de werking, je mag zelf de muziek draaien, je mag zelf de bar doen, je mag zelf activiteiten opzetten, je mag mee de inrichting bepalen,…

In een jeugdhuis heb je een ruim aanbod aan activiteiten. Enkele voorbeelden: fuiven, optredens, film op groot scherm, cursussen, ingeklede instuiven, bierpongtoernooi, uitstappen, internationale uitwisselingen, quizzen, beursavond…

We proberen een totaal aanbod te presenteren, waarbij we inspelen op jullie interesses! De ideeën komen van jullie.

Jongeren die een creatief ei willen leggen kunnen bij ons hun gang gaan. Je kan gewoon deelnemen aan activiteiten, maar ook actief mee organiseren. Lid worden de Lo – crew is de boodschap!

Het is niet onze bedoeling winst te maken. Wel willen we financieel gezond blijven en kunnen investeren in de werking. Dat we geen commerciële organisatie zijn zal je merken aan de drankprijzen, toegangsprijzen, ledenkortingen… Jongeren kunnen bij ons goedkoop hun vrije tijd besteden.