In onze projectruimte van NOK kunnen jullie gratis gebruik maken van ons werkmateriaal dat ter beschikking is. Willen jullie graag iets uitlenen? Dat kan ook!

Hieronder vinden jullie een lijst met welk materiaal we te huur aanbieden. Neem contact op met één van de beroepskrachten indien je iets wilt huren. Zij stellen dan samen met jou een contractje op en bespreken de voorwaarden.

Groot projectiescherm (€20)
Slijpschijf (€10)
Cirkelzaag (€10)
Freesmachine (€10)
Boormachine (€10)
Schaafmachine (€10)