Jongeren nemen bij ons een centrale plaats in, ook in het bestuur.
Wie zich geroepen voelt kan actief lid worden en mee bepalen hoe we werken.
Dit kan op verschillende niveau’s.


Algemene Vergadering

Jeugdhuis Lodejo is een VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk).
De Algemene Vergadering komt 1 keer per jaar samen en keurt dan het werkingsverslag, het financieel verslag en de begroting goed.
Iedereen die lid is van het jeugdhuis kan deelnemen aan de Algemene Vergadering.
Belangrijk is ook dat op de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur verkozen wordt.


Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de totale werking (financiën, personeel, beheer en algemeen beleid). Ze vergaderen maandelijks.
Alle actieve leden kunnen zich kandidaat stellen en kunnen dan op de Algemene Vergadering verkozen worden. 2/3 van de Raad van Bestuur moet jonger zijn dan 25 als ze verkozen worden.


Kern

De kern is een groep jongeren (-25 jaar) die actief lid zijn in Jeugdhuis Lodejo.
Zij organiseren de activiteiten in het jeugdhuis en adviseren de Raad van Bestuur.
Uit de kern worden projectgroepen gevormd met een aantal leden om activiteiten te organiseren of om een bepaald thema uit te diepen.


Personeel

Naast een 60-tal vrijwilligers zijn er een 4-tal personeelsleden: Zij zorgen voor de continuïteit & de dagdagelijkse werking.
Ze ondersteunen en begeleiden het vrijwilligerswerk en leiden verschillende projectgroepen die gebonden zijn aan het jeugdhuis.