De kern is een groep jongeren (-25 jaar) die actief lid zijn in Jeugdhuis Lodejo.
Zij organiseren de activiteiten in het jeugdhuis en adviseren de Raad van Bestuur.
Uit de kern worden projectgroepen gevormd met een aantal leden om activiteiten te organiseren of om een bepaald thema uit te diepen.

De kern is een zeer laagdrempelige manier om zoveel mogelijk jongeren de kans te geven iets in het jeugdhuis te doen.
De vergaderingen staan dan ook steeds open voor iedereen en niemand is verplicht aanwezig te zijn. Deze vergaderingen worden steeds aangekondigd via Facebook.

Wie zin heeft om gewoon eens te komen luisteren, een idee heeft voor een activiteit of graag zijn/haar stem eens wil laten horen over Lodejo is zeker welkom op de volgende kernvergadering!