De huidige leden van de Raad van Bestuur zijn:

We onderscheiden 5 peilers in de taken van de Raad van Bestuur.

 1. Financiën
  • Bespreken grote, onverwachte uitgaven, opbrengsten van activiteiten…
  • Bekijken inkomsten van instuiven
  • Opmaken resultatenrekening + verslag
  • Opmaken begroting
  • Goedkeuring financieel jaarverslag
 2. Personeelsbeleid
  • Stand van zaken zoals overuren bijhouden
  • Functioneringsgesprekken en vastleggen taakverdeling personeel
  • Evaluatiegesprekken en verloning personeel
 3. Public Relations
  • Intern: info naar leden toe, ledenwerving, bedenken en opvolgen project stagiair, opvolging ledenbestand
  • Extern: contact met gemeente, jeugdraad, politie…
 4. Beleid & visie
  • Bespreken problemen/probleemgevallen
  • Bespreken algemene werking, nieuws uit werkgroepen
  • Evaluatie RvB en zoeken naar nieuwe leden
  • Opmaken jaarverslag en voorbereiden Algemene Vergadering
 5. Andere
  • Organisatie Lodejofeesten
  • Opvolging kleinere evenementen
  • Varia…