NOK

NOK is het bovenlokaal project van Jeugdhuis Lodejo.

Website NOK

Tool NOK

Wat is NOK?

Bij project NOK wordt ingezet op drie pijlers: artistieke expressie, ondernemerschap en sociale cohesie.

NOK verbindt jongeren in en buiten het jeugdhuis. Dit wordt gerealiseerd door het in kaart brengen van talenten en interesses, workshops of lezingen te organiseren, activiteiten met een hoekje af uit te vinden en nog zoveel meer!

NOK, waarvoor staat dat eigenlijk?

Onze projectruimte bevindt zich onder de nok van het dak van het jeugdhuis. Het is een creatieve plek waar ruimte is om te brainstormen, experimenteren met materialen en elkaar te ontmoeten. Niets moet, alles mag!