Privacy

PRIVACY STATEMENT JEUGDHUIS LODEJO VZW

Jeugdhuis Lodejo vzw
Coördinator: Jari Pisman
E-mail: info@lodejo.be
GSM: +32 473 95 20 65

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens op deze site, Jeugdhuis Lodejo, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en/of de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Jeugdhuis Lodejo heeft zijn maatschappelijke zetel te Dekenijstraat 12, 9080 Lochristi en heeft als ondernemingsnummer BE0410.126.490 (hierna genoemd “Jeugdhuis Lodejo”, “Lodejo”, “wij”, “ons”).

In deze verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op (i) onze websites www.lodejo.be, www.fabriekabrak.be en www.projectnok.be (hierna genoemd de “Websites”), (ii) de diensten van Jeugdhuis Lodejo alsook (iii) op het delen/sharen van media posts van Jeugdhuis Lodejo.  (Punten (i) en (ii) worden hierna gezamenlijk de “Diensten” genoemd).

Het bezoeken van de Website, het gebruik van een of meerdere diensten aangeboden door Jeugdhuis Lodejo, alsook het delen/sharen van media posts door Jeugdhuis Lodejo impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken voor zover er wettelijk geen uitdrukkelijke toestemming vereist is voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens (van bepaalde persoonscategorieën).

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Voornaam achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum van onze leden.

HOE WE DE PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN EN WAAROM

Jeugdhuis Lodejo verzamelt deze informatie zodat we onze leden de beste ervaringen en service kunnen bieden en ze kunnen informeren op maat. We gebruiken de informatie daarom ook om met onze leden te communiceren via onze nieuwsbrief, Facebook, het versturen van het Lodejoboekje, uitnodigingen en promotiemateriaal en telefonisch contact. De geboortedatum gebruiken we voor het lidmaatschap (+15 jaar), het controleren van de mogelijkheid op alcoholconsumptie (+16 jaar) en om verjaardagen te vieren.

Het lid geeft deze gegevens direct aan Jeugdhuis Lodejo bij het kopen van een lidkaart en geeft daarbij zijn of haar toestemming voor het verstrekken van deze gegevens, het aanvaarden van de privacy statement, portretrecht en distributie.

* Privacy Verklaring: Ik ga akkoord met de privacyverklaring van Jeugdhuis Lodejo vzw

* Portretrecht: Ik geef toestemming om foto’s te maken van mij/mijn kind en deze te bewaren op een harde schijf of computer

* Distributie: Ik geef toestemming om de gemaakte foto’s te delen via de Facebookpagina’s van Jeugdhuis Lodejo vzw, waar alle leden en hun ouders de foto’s kunnen zien

Dit gebeurt door middel van het opgeven van de naam, aankruisen van de toestemmings-vakjes en het zetten van een handtekening op het fysieke papier “JEUGDHUIS LODEJO – LEDEN PRIVACY 2018” dat aanwezig zal zijn als de lidkaart gekocht wordt. Dit papier wordt bewaard op het kantoor van Jeugdhuis Lodejo.

Online kunnen de persoonsgegevens worden verzameld via contact via de website, Facebookpagina en e-mailverkeer

Een ouder of voogd zal steeds toestemming moeten geven voor de gegevensverwerking van kinderen        (- 16 jaar).

Jeugdhuis Lodejo zal de persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden. De gegevens worden bijgehouden in een Excel spreadsheet op onze Google Drive. Enkel bestuursleden en beroepskrachten kunnen de gegevens raadplegen. De gegevens worden bewaard zolang ze relevant zijn.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Jeugdhuis Lodejo uw persoonsgegevens bekend maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

Ons nieuwsbrieven mailingsysteem is gelinkt aan de diensten van MailChimp. Ook hier worden de gegevens nooit met derden gedeeld. Het gaat enkel om verwerkingssoftware. Indien u niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen kan u steeds onderaan elke nieuwsbrief op de link uitschrijven klikken. Indien u meer informatie wilt over de privacy instellingen van MailChimp kan u deze hier terugvinden:  https://mailchimp.com/legal/privacy/. Indien u deze door een technische fout niet kan terugvinden, kan u steeds contact nemen via info@lodejo.be.

HOE JE JE GEGEVENS KUNT BEREIKEN EN CONTROLEREN

Als bezoeker en lid van Jeugdhuis Lodejo kun je altijd aan de beroepskrachten vragen om je gegevens op de computer in te mogen kijken, verbeteringen te maken, of om je gegevens te verwijderen (en je lidmaatschap dan ook op te zeggen). Je kunt hier ook terecht voor vragen over deze Privacy Verklaring of eventuele klachten. De contactgegevens van de coördinator staan bovenaan deze verklaring. U kunt beroep doen op de volgende privacy rechten:

–          Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Jeugdhuis Lodejo mogelijks over u beschikt;

–          Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

–          Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);

–          Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

–          Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

–          Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

–          Recht van bezwaar/verzet tegen de geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

–          Recht van bezwaar/verzet tegen direct marketingpraktijken.

Indien je hiermee niet geholpen bent heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, maar we vragen vriendelijk om eventuele problemen eerst te bespreken met onze coördinator of een van de andere beroepskrachten.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Jeugdhuis Lodejo verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande ons veiligheidsbeleid, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kunnen wij in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan Jeugdhuis Lodejo, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld voor zover dit niet te wijten is aan grove fout of bedrog in hoofde van Jeugdhuis Lodejo.

Nieuwe regelgeving gebiedt ons ook bij dergelijke situaties, hier verder gedefinieerd als datalekken, zowel u als de Privacy Commissie zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Voor meer informatie hierover kan u terecht op: https://gdpr.wolterskluwer.be/nl/nieuws/datalekken-in-de-gdpr/ .

Alle persoonsgegevens, dewelke wij hebben verzameld, zullen enkel opgeslagen en verwerkt worden in België. Er is dus geen sprake van grensoverschrijdende doorgifte of verwerking van uw persoonsgegevens.

UPDATE PRIVACY STATEMENT

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de Diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan één van onze Diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacy Verklaring. Wij zijn gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Websites. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

GEBRUIK VAN COOKIES

Onze Websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door onze server in de browser van uw computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u één van onze Websites raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan één van onze Websites (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door onze servers of door één van onze partners waarmee onze Websites samenwerken. Onze server kan enkel de cookies lezen die het zelf plaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of apparaat bevindt.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en onze Websites over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van onze Websites. Cookies kunnen gegevens bevatten over de elementen van onze Websites die u heeft aangeklikt.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u steeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Indien nodig, kan u de help-functie van uw browser raadplegen.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u onze Websites gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Hieronder vindt u de cookies terug waarvoor u hebt ingestemd door op de OK-knop van de cookie notice te klikken. Daarnaast gebruikt onze website wij ook andere cookies waarvoor we geen expliciete consent moeten vragen volgens de huidige EU-wetgeving. Meer info hierover vindt u hier:

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm .

Google Analytics Tracking

Wij kunnen informatie over uw computer verzamelen, concreet betekent dit uw IP adres, besturingssysteem en browser type. Deze informatie wordt verzameld voor systeem administratie en om rapporten te kunnen opmaken. Het betreft enkel statistische data rond browsing acties en patronen, deze gegevens identificeren u niet als individu.

Op deze site maken we gebruiken van cookies verbonden aan Google Analytics. Google Analytics is een web analyse tool die ons helpt begrijpen hoe bezoekers gebruik maken van de site. We gebruiken deze gegevens enkel om na te gaan hoe we de site verder kunnen verbeteren. (Naam cookie : doubleclick.net).

Cookies bevatten informatie die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals het tijdstip waarop een bezoek naar de site plaatsvond, of de gebruiker daarvoor al eens op de site geweest is en/of via welke site de gebruiker op onze site beland is. Daarnaast kunnen we via doelgroep analyse zien welke groep mensen met een bepaalde interesse onze site bezoekt en wat voor andere interesses deze doelgroep heeft zodat we in de toekomst onze content beter op de doelgroep kunnen afstellen.

Google Analytics verzamelt informatie anoniem. Het rapporteert website trends zonder de individuele bezoekers te identificeren. Indien u niet wil dat Google Analytics uw online gedrag analyseert kunt u hier een plugin downloaden om dit te voorkomen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Het installeren van de plugin heeft geen effect op uw ervaring met de site.

Voor meer gedetailleerde informatie rond Google Analytics cookies kunt u hier terecht: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Derde partij cookies

Facebook, Instagram en Google Analytics kunnen voor het analyseren en verzamelen van uw data soms een derde partij inschakelen. Business partners van deze bedrijven kunnen eveneens derde partij cookies plaatsen op uw toestel. Deze cookies kunnen ze gebruiken om producten en diensten te adverteren naar u toe persoonlijk, op andere plaatsen op het internet.

Om meer te weten te komen over hoe deze “Third-party”-cookies werken, wat voor informatie over u via deze cookies verzameld wordt, hoe deze gebruikt wordt en hoe u ervoor kan zorgen dat uw privacy niet geschonden wordt, kan u volgende sites bezoeken:

The Network Advertising Initiative

=> http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

The Digital Advertising Alliance => http://www.aboutads.info/ .

The European Digital Advertising Alliance => http://youronlinechoices.eu/ .

Andere websites:

Onze Diensten kunnen mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. U dient zich ervan bewust te zijn dat Jeugdhuis Lodejo niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid of de privacy praktijken van deze derde partijen.